غرفه سازی

  غرفه نمایشگاهی در هتل اسپینانس

غرفه سازی

غرفه سازی در هتل ها و سالن های لاکسچری یا به قولی لاکچری

پیشگفتار

به نام ایزد پاک

ازجهان سپاسگزاریم که در این قرن با توسعه روز افزون دانش ابزاری پیش رویمان قرار داد تا همگام  با بسامد نیکی در جهان شاهد بسط و توسعه علوم زیبایی شناسانه در حوزه معماری  باشیم وبه تبع آن علومی که ریشه ای فرا تر از فلسفه اصلی معماری دارند علومی که اصالتا ودر ذات بسیار رادیکال بوده ولی همگام با توسعه اقتصادی به جزیی لاینفک از اقتصاد مبتنی بر احساس وغرایز بشری تبدیل شده اند  تا همواره با افشانه های این احساس زیبا هم چرخ تجارت روان تر شود و هم طبع عاشق طراحان وسازندگان غرفه های نمایشگاهی

 

 

شاید انگیزه اصلی حضور در نمایشگاه های مختلف کسب پول و در آمد بیشتر باشد البته  این یکی ازانگیزه های اصلی بشر  از دیر باز بوده است و نمی توان بر آن خرده گرفت ولی واژه "حضور در نمایشگاه" چیزی است که محور بحث م     

فلسفه اقتصادی نمایشگاه ها و علل و عوامل توسعه نمایشگاه بعنوان ابزار توسعه تجاری در قرن

 

نمونه غرفه های نمایشگاهی

نمونه غرفه ساخته شده در جمهوری خلق چین

نمونه غرفه ساخته شده در اوکراین

نمونه دکور نمایشگاهی در دبی طراحی وساخت غرفه نمایشگاهی در امارات متحده عربی وتصاویر غرفه سازی دبی

نمونه غرفه های ساخته شده در شهرستان ها

نمونه ساخت و ساز دکور نمایشگاهی در انگلستان

غرفه سازی در ایتالیا نمونه غرفه وسایت های غرفه سازان ایتالیایی

غرفه سازی در مسکو طراحی وساخت غرفه در نمایشگاه و نمونه غرفه ها در سایت های سازندگان غرفه خارج از کشور 

غرفه سازی در الجزایرو کشور های آفریقایی

غرفه سازی در فرانکفورت آلمان

غرفه سازی در لندن نمونه غرفه های ساخته شده در بریتانیای کبیر

 

Back to Top

منابع و پی نوشت ها

پرسش وپاسخ وسوالات متداول غرفه سازی وساخت دکور در نمایشگاههای داخل و خارج کشور برداشتی آزاد از سایت : ghorfesaz.ir  

 

لینک های مفید واطلاعات مشابه غرفه سازان

www.ghorfesaz.ir
www.yektaexpo.ir
www.cabinetsaz.ir
www.giar.ir
www.iranianfair.com
www.expo.ir
http://www.ehow.com/how_12054265_make-booth-stand-out.html
www.sns.co.ir
www.hadiyazdi.com

www.choob118.com

www.choob118.ir

 

Back to Top

G.R.Ajdari
Copyright 2001  [Ghorfesaz Co]. All rights reserved.
Revised: 09/11/20.